Validering

Valideringen görs i två steg, första steget är en skriftlig del där deltagarnas kunskaper grovt visas, steg två utgår från det första steget och via intervjufrågor görs en finare indelning och i vissa fall korrigering av det första testet.

Steg 1

Utförandet av valideringen är enligt en tidigare uppskattad metod vi använt på andra företag. Först får deltagarna göra tre skriftliga test i grundhydraulik, proportionalteknik och underhållsteknik som sedan sammanställs. När de skriftliga testen är sammanställd görs en muntlig intervju med deltagarna för att få en finjustering av resultatet samt att deltagarna själva får berätta om vad de har för önskemål. Detta har sammanställs i en rapport.

 

Vi har valt att visa resultatet som ett betyg (0 – 5) för att enklare kunna få en bild av resultatet. Resultatet är avvägt och visas i 0 – 5 där betyg 5 är högst och betyg 0 är lägst. Betyg 0 -2 kräver hög utbildningsinsats, 3 kräver en mindre insats. Betyg 4 kräver oftast bara en repetition för att nå önskvärt resultat 5. Se bild.

Utdrag ur rapporten, kunskapsnivå efter skriftligt test.

Steg 2

Intervjun görs för att kunna kontrollera om den skriftliga verkar stämma eller om det bör justeras, dessutom talar vi om tidigare erfarenheter samt vad den anställde själv har för idéer om vad som kan förändras för att förenkla och förbättra arbetssituationen. 

 

Se valideringsrapport i sin helhet (pdf)

Sammanställning test och intervju.