Eko-Hydraulik (50 YH-poäng) 50% studietakt

Denna utbildning är en Yh-kurs vilket passar dig som vill förnya din kompetens och utvecklas i en befintlig roll.

Kurser har flexibla upplägg för att det ska gå att kombinera arbete och studier.

 

Eko-hydraulik, smarta strategier för hållbarhet.

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom hydraulik
och hur du kan arbeta strategiskt för hållbarhet inom hydrauliska system.

Kursen ger kunskaper om energieffektivitet, renhet, säkerhet och oljor.

 

Upplägg:

50 Yrkeshögskolepoäng som studeras på halvfart = 20 veckor

 

Till anökan 

 

Kursinnehållet:

 

Hydrauliska system med hög verkningsgrad 30 p

-Grundkurs 1 med fördjupning i verkningsgrad

-Översikt Energieffektivitet

 

Smart hantering av av hydraulik 10 p

-Hydraulik Montageteknik med fördjupning i täta hydraulsystem

-Ytors renhet med fördjupning i hållbar tvätteknik

-Hydrauliksäkerhet

 

Tillståndsbaserad och miljöanpassat underhåll i hydraulik 10 p

- Filterteknik

- Hydraulvätska och smörjmedel med fördjupning i Tillståndsbaserat oljebyte

- Nyttan med oljeprov

 

Kommande kursstarter:

4 november 2024

31 mars 2025

Ansökningsinformation

Utbildningens upplägg

Denna Yh-kurs studeras helt på distans.

Studietakten är 50%

 

Ansök här 

 

Behörighet

Betyg eller motsvarande kunskaper från områden inom Teknik, El och energi, Industri, Fordon, VVS 

Samt

Yrkeserfarenhet 1 år inom något av dessa hydraulikrelaterade arbeten:

Montering, Underhåll, Försäljning, Kvalitetsarbete, Ledning, Utveckling

Alla med Nordiskt medborgarskap har rätt att söka

 

Urval
25 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetg och yrkeserfarenhet. 

 

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel via CSN.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
 

ITH

E-post: ith [at] ith.se
Växel: 0660-798 50