Kurs köpvillkor

Kursanmälan

Bokning av kurs görs enklast genom "beställ kurs" under respektive kurs, annars ring på 0660-798 50 eller via e-post

 

Pris och kurstider

Pris och kurstider finns angivet under respektive kurs. Alla priser är exklusive eventuell tentamensavgift samt exklusive moms.

 

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer moms.

 

Bekräftelse

Bekräftelse på beställd kurs skickas vid beställningstillfället till angiven e-post.

 

Kallelse

Kallelse med detaljerade uppgifter om kursen skickas ut till respektive företags kontaktperson, alternativt deltagare.

 

Avbokningsvillkor

Vid avbokning 0-14 dagar före kursstart debiteras full avgift, 15-30 dagar före kursstart debiteras halv avgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Om deltagare inte kommer till kursstart, alternativt avbryter pågående kurs, debiteras hela kursavgiften. ITH har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda kursavgifter återbetalas.
ITH ansvarar ej för deltagarens uppkomna kostnader i händelse av inställd kurs. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.

 

Force majeure

ITH ansvarar ej för de fall där kursen hindras direkt eller indirekt av myndigheter, krig, strejk, blockad, lockout, oväder eller annat som står utanför ITH:s kontroll. 

 

Reservation

Vi reserverar oss för ändringar av pris och kursinnehåll.