Nyheter

God Jul Önskar Stiftelsen ITH och ITH Analys AB

Publicerad 2019-12-20
av Jon Sandström
Kategori:
Analys
Konsult
Utbildning

ITH Stiftelsen
Allmänt
10 år som VD

Som VD för ITH har det varit 10 spännande år där jag målinriktat tillsammans med personalen har verkat för att utveckla verksamheten på många sätt. Kursutbudet är idag 4 gånger så stort och dessa finns inspelad i ITH Web Academy. Vi har också utvecklat vår prov och analysverksamhet. 

Utbildning
Ny distansutbildning

Vi har under året startat en ny distansutbildning inriktad mot certifiering. Eleverna har möjlighet att deltaga på 4-dagars kurser på ITH där laborationer ingår. Inspelade lektioner finns tillgängligt dygnet runt på webben. Utbildningen startar varje termin.


Ny Felsökningskurs

Under hösten har vi utvecklat mer felsökningslaborationer på våra tranportabla laborationsvagnar så vi nu kan bedriva felsökningskurser ute hos kund

 
Prenumerationer sålda av alla våra 20 webbaserade kurser

Kunderna har efterfrågat tillgång till alla våra kurser så det är nu möjligt att köpa en 24 månaders prenumeration. Eleven har tillgång till kunskap precis när den behövs till ett attraktivt pris. Dom elever som vill satsa egen tid får tillgång till mycket omfattande material.


Kurser översatta till Polska

Många Svenska företag har valt att lägga delar av produktion i Polen. ITHs kursmaterial i Grund, montegeteknik, säkerhet och renhet håller på översättas till Polska. Kurser kommer utföras på Engelska med åhörarkopior på Polska. På sikt siktar vi på att spela in kursen som webbaserad.


Montageteknik översätts till engelska

I samband med översättning till Polska översätts kursen Montageteknik till Engelska


Sålt 250 elsäkerhetskurser

Kursen Elsäkerhet är för all personal som är befinner sig i industrilokaler och jobbar med maskiner. Ett företag som jobbar systematiskt med elsäkerhet har valt att större delen av företaget går kursen.


Stort intresse för våra PLC kurser

Då hydrauliken ofta styrs och regleras med en PLC så har vi i vårt utbud en webbkurs för PLC. Kursen har rönt stort intresse från personer i industrin som vill förstå mer om hela maskinen.


Fortsätter med öppna kurser runt om i landet

Under året har vi kört ett antal kurser runt om i landet. Uppskattat koncept då det minskar restid och kostnad. Nästa kurs är inplanerad i Kiruna i April.


Investerat i mer laborationsutrustning

Kursen felsökning och ökat intresse för att vi kommer ut till kund med våra laborationsvagnar har gjort att vi investerat i mer komponenter.


Rekrytering av lärare på gång

Under 2020 kommer vi söka efter en till lärare. 

Provning Konsult
Ny provrigg, logga med PLC

Under året har en provrigg byggts upp för utmattningstest för tryckpulsationer upp till 2500 bar. För att på säkert sätt köra prov dygnet runt har ett nytt styrsystem utvecklats. Via en Beijer mjukvaru PLC kan data skickas till databas för vidare analys.

ITH Analys
Flera har köpt dokumentet systematisk renhetsarbete

ITH har sammanställt ett dokument som kan användas för att implementera systematiskt renhetsarbete i organisationen. Dom flesta avdelningar har något slags ansvar för god renhet och dokumentet tydliggör detta. Det finns även tips på standarder och checklistor för detta.

 

Moderniserat administration av förbetalda analyser

Administrationsprogrammet för oljeanalyser har nu integrerats med hantering av förbetalda analyser. Detta gör att våra kunder kan logga in och se hur många förbetalda analyser som finns köpta.


Funktionstestrigg för renhet

Allt fler kunder har önskemål om att göra tester på monterade ventilblock, cylindrar etc. Under året har vi utfört tester med en trycktank med ren vätska som sedan får spola genom komponenten. På så sätt underlättas renhetstester. Riggen kommer fortsätta uvecklas under 2020.

 

Kortare renhetskurs för montörer

Vår kurs renhetsteknik har gjorts i en kortare varant för montörer. Detta för att fokusera på det som är helt relevant för montörer.


Personalförändringar 

Under hösten har Jessica Wall anställts för att stärka upp organisationen när Johan Pettersson går på föräldraledighet. Jessica kommer utföra oljeanalyser och Viktoria kommer ta hand om renhetsanalyser i Johans frånvaro.


ITH Förlag
Ny hemsida för Fluid Scandinavia

Under året har har ITH bidragit till att uveckla nya hemsida för Fluid Scandinavia med ett nytt fräscht mobilanpassad utseende och möjlighet att länka in nyhetsflöden automatiskt från företag i branschen.
Ny redaktör sökes

Efter Lennart Strandbergs hastiga bortgång så söker Fluid Scaninavia ny redaktör.

SFMA (Hydraulik föreningen)
Skapat ny hemsida för SFMA

Under året har ITH / Fluid Scandinavia bidragit med en ny hemsida till Hydraulikföreningen SFMA (Swedish Fluid Motion Accosiation) Detta gör det möjligt att öka spridning av föreningens aktiviteter.


Deltagande i alla arbetsgrupper.

SFMA är en sammanslagning av två tidigare hydraulikföreningar. Under året har ett antal arbetsgrupper startats med fokus på utbildning, attrahera personal och utveckling. Dessa ligger nära ITHs verksamhet så ITH är delaktig i alla grupper. Första teknikträff är om täta hydraulsystem 16 januari.

 

Framförallt har det varit utvecklande att jobba med er kunder i resan mot högre kunnnande och att lösa problem!

 

Jon Sandström VD ITH