Nyheter

Smörjteknikdagen Göteborg

Publicerad 2017-10-12
av Sanna Krantz
Kategori:
Konsult
Övrigt

"Den 3 oktober 2017 hölls smörjteknikdagen i Göteborg. Det var en fullspäckad dag med många intressanta talare som berättade om vikten av riktig smörjning. Visste du att en genomsnittlig maskin har cirka 20 smörjpunkter att underhålla? Sköts inte smörjningen med rätt intervall, rätt mängd fett och rätt smörjmedel kan ett haveri bli följden – med allt vad det innebär av produktionsstopp, dyra reparationer och intäktsbortfall. Rätt smörjning är en konst. Den 3 oktober ägnades det därför en hel dag åt just detta..."

 

För att läsa hela rapporten, klicka här (pdf)