Teknikgrupp provning

Inbjudan att delta i en teknikgrupp provning

Vi på ITH bedriver själva provning på främst hydraulikkomponenter åt externa företag. Uppdragen har byggt upp ett nätverk av provningstekniker och ingenjörer. Provning är en investeringstung verksamhet och företagen står inför svåra beslut vid nyinvesteringar. Många gånger står en provutrustning oanvänd i långa perioder så stora besparingar kan uppnås om företagen samarbetar mera. Går det att använda företagens provbänkar, går det att bygga gemensamma provbänkar?


Vid en träff den 27 februari 2019 så samlades följande företag:

ITH

Wipro

Engcon

BAE Systems Hägglunds

Bosch Rexroth

Mac Gregor

OSTP

Nordhydraulic

 

Respektive företag presenterade sin provverksamhet och det blev diskussion om vilka gemensamma intressen som teknikgruppen kan jobba med.

 

Gemensamma intressen är att:

  • Synliggöra dom provresurser(som tar på sig jobb) som finns i norra Sverige.
  • Underlätta för specialister att skapa sig en marknad (dvs Minska behovet att varje företag behöver en egen specialist)
  • Synliggöra för ungdomar vilka spännande jobb det finns inom provning
  • Arbetsgrupp säkerhet, Hur hantera säkerhet, lära av andra, praxis, regler, oljedimma, skyddsglas
  • Arbetsgrupp slutprovningsautomation, lära av varandra, leverantörer får visa upp sig
  • Kalibrering, möjlighet att göra i norra Sverige, hantera nya standarden
  • Skapa utbildning inom provning, valbara kurser YH, vidareutbildning, sprida information till skolor
  • Vilka tester efterfrågas extern, vad kan ITH utveckla för tjänster ?

 

Ny träff planeras till hösten 2019, fler företag är välkomna !

Kontakta Jon S för mer information

Kontaktuppgifter

Anmäl intresse att delta i teknikgrupp till Jon Sandström, se kontaktuppgifter i menyn -> Om oss -> Personal

 

 

 

Medlem

Skicka in ditt intresse för att bli medlem. Teknikgruppen finansieras genom medlemmars

eget engagemang och med eventuella avgifter vid seminarier eller utbildning.

 

Utskick fås genom att registrera er på ITHs nyhetsbrev. När bekräftelsen kommer uppdatera

era uppgifter och kryssa i ITH hydraulic testing