Elschemaläsning och elkunskap

Mål

Målet med kursen är att på tillämpad nivå vid felsökning eller montage kunna läsa elscheman och förstå dess funktioner. 

 

Målgrupp

Personer som behöver få grundläggande kunskaper om Elschemaläsning

 

Elschemaläsning och elkunskap

Symboler för scheman

Förbindningar

Platshänvisningar

Funktionsorienterade scheman

Översiktsscheman

Kretsscheman

Uttagsscheman

Funktionsscheman

Kursdetaljer