Elteknik 1

Elteknik 1 ger grundläggande
förståelse för:

 • Sluten strömkrets
 • Elektrisk ledningsförmåga
 • Enheter och kopplingssymboler
 • Ohms lag
 • Mätning i strömkretsen
 • Spänningskällor
 • Motstånd som byggelement
 • Seriekoppling av motstånd
 • Parallellkoppling av motstånd
 • Spänningsdelare

 

 

 

Detaljerat innehåll:

Sluten strömkrets

 • Sluten strömkrets
 • Inledning
 • Baskunskaper
 • Vad är spänning
 • Vad är ström
 • Tilledning och returledning
 • Förbrukare
 • Övningsuppgift

Elektrisk ledningsförmåga

 • Elektrisk ledningsförmåga
 • Inledning
 • Ledningsförmåga
 • Specifikt motstånd
 • Övningsuppgifter
 • Kabelegenskaper

Enheter och kopplingssymboler

 • Enheter och kopplingssymboler
 • Enheter
 • Symboler
 • Arbetsuppgift
 • Spännings- och strömriktning
 • Kopplingssymboler och märkning
 • Övningsuppgift

Ohms lag

 • Ohms lag
 • Inledning
 • Spänning beroende av motstånd
 • Ström beroende av spänning och motstånd
 • Elektrisk motstånd oberoende av spänning och ström
 • Ohms triangel
 • Övningsuppgift

Mätning i strömkretsen

 • Mätning i strömkretsen
 • Inledning
 • Spänningsmätning
 • Strömmätning
 • Motståndsmätning
 • Övningsuppgift

Spänningskällor

 • Spänningskällor
 • Inledning
 • Likspänningskällor
 • Övningsuppgift

Motstånd som byggelement

 • Motstånd som byggelement
 • Inledning
 • Utföranden
 • Färgkod
 • Tolerans
 • Driftstemperatur
 • Effektexempel
 • Övningsuppgift

Seriekoppling av motstånd

 • Seriekoppling av motstånd
 • Motstånd i seriekopplingen
 • Ström i seriekopplingen
 • Spänning i seriekopplingen
 • Effekt i seriekopplingen
 • Seriekoppling av flera motstånd
 • Övningsuppgift

Parallellkoppling av motstånd

 • Parallellkoppling av motstånd
 • Den totala konduktansen för parallellkoppling
 • Motstånd i parallellkopplingen
 • Spänning i parallellkopplingen
 • Ström i parallellkopplingen
 • Effekter i parallellkopplingen
 • Parallellkopplingen av flera motstånd
 • Övningsuppgift

Spänningsdelare

 • Spänningsdelare
 • Inledning
 • Obelastad spänningsdelare
 • Belastad spänningsdelare
 • Variabel spänningsdelare
 • Bryggkoppling
 • Övningsuppgifter

Motstånd som sensor

 • Motstånd som sensor
 • Inledning
 • NTC- värmeledare
 • PTC – kalledare
 • Potentiometern
 • LDR – Det ljusberoende motståndet
 • VDR – Det spänningsberoende motståndet

 

Övningar:

Batteriskruvmaskin

 • Komponenter och funktioner
 • Spänningsmätning
 • Strömmätning

Mätområde

 • Spänningsmätning
 • Strömmätning
 • Högströmsshunt

Temperaturreglerad uppvärmning

 • Uppgift
 • Schema för reglering
 • Tillkoppling av reglering
 • Övningsuppgift
 • Nedre kopplingsvärde
 • Övningsuppgift
 • Reglerad värme
 • Reglerad värme med potentiometer
 • Inställning av kopplingsvärde med potentiometer

Nivåidentifikation

 • Status vid full tank
 • Status vid tom tank
 • Test under drift

Kursdetaljer

Ges endast som webbkurs.

Denna kurs är tillgänglig i 1 månad

Kursformer

Webbkurs

2100 kr exkl. moms