Elteknik 2

Elteknik 2 är en fortsättningskurs till Elteknik 1 men går att läsa fristående om du har grundläggande elkunskap.

Kursinnehåll

Elektrisk laddning

 • Hur elektrisk spänning uppstår
 • Laddningsseparation
 • Potential
 • Elektriskt fält

 

Kondensatorn

 • Kopplingssymbol, polning
 • Kondensatorns uppbyggnad
 • Kondensator i likströmskrets
 • Beräkna konstant för laddningstid
 • Parametrar
 • Kondensator i växelströmkrets
 • Ström och spänning
 • Vektordiagram för ström/spänning
 • Aktivt motstånd, reaktans och impedans
 • Spänningsdelare med RC-/CR-del

 

Spolen

 • Magnetism
 • Selktromagnetism
 • Rörelseinduktion
 • Självinduktion
 • Parameterar och kopplingssymboler
 • Spole i växelstörmskrets
 • Störm och spänning i en spole
 • Vektor diagram för ström/spänning
 • Spänningsdelare med RL- LR-del
 • Spolens användningsområde
 • Relä
 • Elektrisk ventil
 • Elmotor
 • Generator
 • Transformator
 • Induktiv sensor

 

Fysikaliska storheter

 • Elektriskt arbete
 • Elektrisk effekt
 • Verkningsgrad

 

Räkna med växelstorheter

 • Grundprinciper för vektordiagram
 • Kopplingschema och vektordiagram

 

Övningsuppgifter

 • Fördröjning av ljussläckning
 • Elektriska egenskaper för en slipmaskin
 • Energiproduktion och överföring

Kursdetaljer

Ges endast som webbkurs.

Tillgänglig i en månad.

Kursformer

Webbkurs

2300 kr exkl moms