Grundkurs

Grundkurs ger förståelse för ett hydraulsystems ingående komponenter och enkla systems funktioner.

Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet. Kursen ger kunskap om risker förknippade med hydrauliskt arbete. Deltagaren ges möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna genom laborationer. Deltagaren ska efter kursen kunna tillämpa grundläggande systemberäkningar. Denna kurs är en del av certifiering.

 

Kursinnehåll : 

 • KOMPONENTKUNSKAP, SYSTEMFUNKTION, SCHEMALÄSNING
  • Hydrauliska grundbegrepp
  • Komponenter - pumpar, motorer, cylindrar, ventiler (arbetsprinciper och uppgifter i hydraulsystemet)
  • Symboler - schemaläsning
  • Fördjupad systemfunktion, systemuppbyggnad
  • Fördjupade praktiska tillämpningar med laboration (ej webb)
  • Övningar i schemaläsning och systemförståelse
 • HYDRAULVÄTSKOR - FILTRERING
  • Hydraulvätskans uppgift
  • Hydraulvätskans sammansättning och krav
  • Filtreringsmetoder och filtermaterial
  • Renhetskrav - Olika typer av föroreningar, föroreningsklasser
 • FÖRBINDELSEELEMENT
  • Olika kopplingar, rör och slang
 • SÄKERHET
  • Olika riskfaktorer vid underhållsarbete i hydraulsystem
 • LABORATIONER (ej webb)
  • Fördjupat systemkunnande

Kursdetaljer

Tillfällen:
27-30 nov, 2023, ITH, Örnsköldsvik

Tidsomfattning: 4 dagar

Kursansvarig: Lotta Jansson

Tel:   0660-798 50

Kursformer

Öppen kurs på ITH eller annan ort

15 200 kr. Kurspriset är exkl moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe. För aktuella orter se ovan, platser och tider erhålls efter kursanmälan.

Anmälan
Webbkurs

3 600 kr exkl. moms. Kurs utan certifiering. Läsmaterial ingår.

 

7 600 kr exkl. moms. Kurs med certifiering. Läsmaterial, övningsbok för certifiering och en tentamensavgift ingår. Vi sköter administration kring tentamen och tillhandahåller ansökningsblankett för certifiering.

Hos kund

Vill ni att vi håller utbildningen hos er? Fyll i offertförfrågan så återkommer vi!

Offertförfrågan