Hydrauliksäkerhet

Målet med kursen är att göra deltagaren medveten om de risker som är förknippade med hydraulisk teknik genom kontakt med hydraulvätska, hydrauliska komponenter och system. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall.

Inblick i systemsäkerhet ges genom diskussion av olika exempel. Fokus för kursen ligger på riskmedvetenhet, säkert arbete och bra rutiner. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall.

 

Kursinnehåll

 • RISKMEDVETENHET
  • Förekommande risker i ett hydraulsystem pga
  • Hydraulvätskans egenskaper
  • Hydraulisk energi (Vätska under tryck) som frigörs
  • Fel dimensionerade eller felaktiga komponenter
  • Hanteringsfel och situationer som kan leda till oljeinjektion och dess allvarliga följder
 • SÄKERHETSTÄNKANDE
  • Vilka skyddsåtgärder som finns tillgängliga för att minimera riskerna med hydrauliskt arbete
  • Säkerhetsventilers placering och syfte
  • Vikten av rätt kunnande, material, utförande och underhåll för att uppnå säkerhet
  • Arbetsmetoder som minskar sannolikheten att utsätta sig för risk inom hydraulik
  • Olika standarder och direktiv som berör säkerhet inom hydraulik

 

Förkunskaper:
Viss förståelse för hydraulisk teknik och schematiska symboler underlättar i vissa moment. 

 

 

Kursdetaljer

Tidsomfattning: 1 dag*

Kursansvarig: jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Hydrauliks%C3%A4kerhet) (Jon Sandström) 
Tel: 0660-79850

ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik
Sörbyvägen 1, Örnsköldsvik

*Kursen ges även i förkortad version. 

Vid intresse av förkortad version av kursen kontakta oss.

Kursformer

Öppen kurs, digitalt

6 200 kr. exkl moms 
Kursen genomförs digitalt 

Anmälan
Webbkurs

2 300 kr inkl material, exkl moms.

Hos kund

Vill ni att vi håller utbildningen hos er? Fyll i offertförfrågan så återkommer vi!

Offertförfrågan