Hydraulvätska/smörjmedel

Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.

Den studerande ska ha kunskap om:

 • Basvätskor
  • Vilka olika basvätskor som finns och användes.
  • Vilka olika specifika egenskaper respektive basvätska har.
 • Användningsområde
  • Vilka krav som ställs på smörjmedlet i den/de användningsområden de användes i.
  • Vilka olika basvätskor och tillsatser kan användas till olika användningsområden
 • Användande
  • Hur väljs rätt smörjmedel till en uppgift
  • Vilka problem kan uppstå om fel typ av smörjvätskor väljs
    

Den studerande ska ha förståelse för:

 • Additiv
  • Vilka additivgrupper som användes i olika typer av smörjvätskor
  • Hur additiver förbrukas och vad som driver på förbrukningen
 • Renhet
  • Renhetens betydelse för smörjvätskans funktion
  • Hur renheten påverkar additivnedbrytningen
 • Temperatur
  • Hur olika temperaturer påverkar smörjvätskans egenskaper
  • Hur olika additiver kan påverka smörjvätskans egenskaper vid olika temperaturer
 • Utvecklade smörjmedel
  • Att nya och omformulerade smörjvätskor har andra krav än tidigare
  • Hur nya smörjvätskor beter sig när de inte klarar av den miljön de jobbar i
  • Att nya smörjvätskor kräver andra analysmetoder än tidigare
    

Den studerande ska kunna tillämpa:

 • Smörjvätska
  • Vilka krav som ställs för att en smörjvätska skall fungera problemfritt under lång tid
  • Ge förslag på vilka smörjvätskor som kan vara lämpliga att välja i ett speciellt system
  • Val av reningsutrustning och bytesintervall på smörjvätskan
 • Oljeanalys
  • Välja om/när vätskenanalys skall göras och vilka analysmetoder som är lämpliga

 

Den studerande ska kunna identifiera:

 • Oljeanalys
  • Problem i ett system utifrån valda oljeanalyser resultat
  • Föreslå andra analysmetoder och identifiera möjliga felorsaker

 

Kursinnehåll

 • Uppbyggnad
 • Olika typer av olja
 • Krav på funktioner
 • Föroreningar
 • Minimera föroreningar
 • Provtagning
 • Olika analysmetoder

 

Kursen berör även andra smörjmedel och tribologi.

 

Målgrupp

Underhållspersonal, användare och inköpare utav smörjmedel samt tolkare av oljeanalysresultat.

 

Tidsomfattning 

Ca 8 timmar

 

Rekommendationer Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs men grundläggande hydraulik-, kemi och fysikkunskaper kan ge ökad förståelse.

 

Kurser hos ITH som motsvarar förkunskapsbehovet:

Grundkurs i hydraulik 

 

 

Kursdetaljer

Kursansvarig: mikael.ljung [at] ith.se (subject: Hydraulv%C3%A4tskan) (Mikael Ljung)

Kundkontakt: ljn [at] ith.se (Lotta Jansson)
Tel: 0660-79860

ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik
Sörbyvägen 1, Örnsköldsvik

Kursformer

Webbkurs

2 300 kr exkl. moms.

Hos kund

Vill ni att vi håller utbildningen hos er? Fyll i offertförfrågan så återkommer vi!

Offertförfrågan