Ljudproblematik i hydraulik

Målet med kursen är att få allmän förståelse för hur ljud alstras, vad som påverkar ljudnivån och vilka åtgärder som kan sänka ljudet från hydraulsystem.

 

Kursinnehåll:

 • Inledning
  • Vad är ljud och vibrationer
 • Arbetsmetodik och ljud i hydraulik
  • Ljudalstring
  • Mätning
  • Dämpning
 • Praktiska exempel och mätningar
  • Pumpar 
  • Ventiler
  • Rör, flöde, turbulens
  • Kylare, fläktljud
  • Svängnings/ljuddämpare 
  • Vibrationsdämpare
  • Klamring
  • Välja tyst elmotor
  • Frekvensriktare
  • Infästning

 

Målgrupp:

Målet med kursen är att få allmän förståelse för hur ljud alstras, vad som påverkar ljudnivån och vilka åtgärder som kan sänka ljudet.

 

Utbildningsform:

Kursen ges som webföreläsningar.

 

Förkunskaper:

Ingenjörsutbildning eller motsvarande.

Kursdetaljer

Kursansvarig:  jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Jon Sandström   )0660-79860

 

Kursformer

Webbkurs

1200 kr exkl. moms