Maskinsäkerhet med riskbedömning

Målet med denna kurs är en förståelse av hur arbete med säkerhet styrs från EU-nivå ner till maskinnivå med hjälp av direktiv, harmoniserade standarder och Arbetsmiljöverkets Föreskriftssamling (AFS). 

Kursdeltagaren skall få kunskap kring när, varför och hur man gör en riskbedömning för en maskin enligt AFS 2008:3. I detta ingår övergripande kännedom om europeisk produktlagstiftning, CE-märkning, harmoniserande standarder och vad som krävs innan en maskin eller delvis fullbordad maskin får släppas ut på marknaden eller tas i drift. Fokus ligger på att skapa ett arbetssätt för att jobba med riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, som verkställer maskindirektivet i Sverige.

 

Kursinnehåll

  • Europeisk produktlagstiftning och CE-märkning
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3
  • Arbetssätt för riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100:2010
  • Dokumentation av riskbedömning

 

Förkunskaper

Rekommenderas att du läst kursen Hydrauliksäkerhet.

Kursdetaljer

Ges som webbkurs eller kundförlagd.

Kursformer

Webbkurs

2 300 kr exkl moms.

Hos kund

Vill ni att vi håller utbildningen hos er? Fyll i offertförfrågan så återkommer vi!

Offertförfrågan