Modern Underhållsteknik

Världen och tekniken förändras. Hur ska underhållsarbetet hänga med i dessa förändringar?

En tydlig utveckling är att använda tekniska lösningar för att ta problemet till experten istället för att ta experten till problemet. För att uppnå detta måste datainsamling och digital kommunikation samverka för att minska kostnader och öka produktivitet.
Kursens mål är att ge en introduktion till de olika tekniska lösningar som finns tillgängliga och hur kompetensbehoven kommer att ändras med denna utveckling.

Ta problemet till experten och inte experten till problemet - Modern underhållsteknik kommer att bero på digitala lösningar och digital kompetens.

 

Kursinnehåll:

 • Omvärldsanalys
 • Tillståndsövervakning
 • Delar och koncept
  • Datainsamling
  • Dataöverföring
  • Molnlösningar
  • Analys och Algoritmer
  • Nya Serviceverktyg (AR, VR)
 • Nya kompetensbehov
 • Risker och säkerhet

 

Målgrupp:

Ledning och utvecklingsavdelningar. Chefer med ansvar för underhåll.

 

Utbildningsform:

Kursen ges som föreläsningar.

 

Förkunskaper:

Kunskaper om underhållsarbetets förutsättningar är en fördel.

Kursdetaljer

Kundkontakt:  jon.sandstrom [at] ith.se (subject: Sv%C3%A4ngningar%20i%20Hydraulik) (Jon Sandström   )0660-79851

Kursformer

Webbkurs

2 300 kr exkl. moms