Underhållsteknik

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med slutkontroll, driftsättning och underhåll av hydrauliska system och komponenter. Lämpar sig även för konstruktörer som kommer i kontakt med underhållsmässighet.

Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur man utvärderar dessa mätvärden när det gäller felsöknings- och underhållssituationer samt vilka krav som skall ställas på ett hydraulsystem ur felsöknings- och underhållssunpunkt. Dessutom ges grundläggande kunskap inom renhet och oljeanalys.Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt UH-Tekniker.

 

Kursinnehåll:

 • FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
  • Allmänt om hydraulikunderhållets villkor
  • Typiska skador och orsaker till funktionsbortfall hos komponenter
  • Faktorer som påverkar hydraulsystemets funktion och driftsäkerhet
  • Tillståndskontroll
  • Instrument och hjälpmedel
  • Uppläggning, planering
  • Kontrollobjekt - kontrollpunkter
  • Krav på hydraulsystem ur underhållssynpunkt
 • AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL
  • Felsöknings - felsökningsmetodik
  • Mätteknik
  • Säkerhet
    

Kursen varvas med teori i lektionssal och praktiska laborationer i hydraulik-lab.

 

Förkunskaper:
Förkortad Grundkurs, Grundkurs eller motsvarande kunskaper. För certifiering krävs Grundkurs och Proportionalteknik.

Kursdetaljer

När: 3-5 oktober (2017), 3-5 sep (2018)

Var:   ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik
Sörbyvägen 1, Örnsköldsvik
Tel:    0660-798 50

 

Kursansvarig:  Jan-Erik Aspfors, 0660-798 64
 

Kursformer

Platsförlagd hos ITH
9 000 kronor Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.
Webbkurs
4 900 kr inkl material, exkl moms
Hos kund
Vill ni att vi håller utbildningen hos er? Kontakta oss för offert på salj@ith.se eller ring 0660-798 50
Beställ kurs