Webbshop
Analys
- Alla -
Analys
Litteratur
Webbkurs
Analys
Beställ partikelfria provflaskor av oss utan kostnad, ange i kassan om ni önskar fler än en (om oljeprov exempelvis ska tas från flera platser i systemet) samt skriv i...
0,00 kr
Analys
Mätväska för oljanalyser med vakuumpump. Medföljer slang som man kapar till och använder en gång för att inte smutsa ner nästa prov. Väskan är anpassad för våra flaskor och rymmer...
2 350,00 kr
Analys
Den inre friktionen på oljan analyseras, d.v.s. hur trögflytande den är. Normalt mäts viskositeten vid 40˚C eller 100˚C. Enligt standard ASTM D445.
6 000,00 kr
Analys
Andelen vatten i oljan, summan av det bundna och det fria vattnet bestäms. Metod enligt Karl-Fischer, ugnsmetoden. Standard ASTM D6304.
6 000,00 kr
Analys
SYRATAL Metod enligt standard ASTM D664.Enhet: mg KOH/g olja.Syratal är ett mått på oljans oxidation, d.v.s. nedbrytning eller åldring. 
7 200,00 kr
Analys
Mäter halten av partiklar i oljan, enligt standard ASTM D7596. Svaret presenteras enligt ISO 4406. 
9 400,00 kr
Analys
Paketet innefattar: Partikelräkning- auto, Viskositet 40 °C, Vattenhalt, Syratal
22 000,00 kr
Analys
Paketet innefattar: Paketanalys grund (partikelräkning- auto, viskositet 40 °C, vattenhalt, syratal) ICP
30 550,00 kr

Varukorg

Din varukorg är tom.