Nyheter

Provningjämförelser är en viktig del av att bedriva ett Analyslaboratorium och ITH Analys har under många år varit en del av sådana studier för att analysera automatisk partikelräkning, viskositet vid 40°c, vattenhalt och syratal.

Nu har vi precis fått certifikatet för 2020 års jämförelser från IIS som... Läs mer