Nyheter

Ansökan beviljad

Publicerad 2018-01-29
av Sanna Krantz

Ansökan till myndigheten skickades in i höstas, en diger lunta där vi, företag och andra sakkunniga uttalat sig om behovet för en dylik utbildning. Därefter var det bara att vänta och den 26 januari var väntan över. Vi fick både glädjande och ledsamma besked. Utbildningen Hydraulsystemtekniker här i Örnsköldsvik blev beviljad att fortsätta men dessvärre inte distansutbildningen Hydraultekniker. Men vi siktar på att söka till nästa omgång och hoppas att vi har den igång igen nästa år vid denna tidpunkt.

 

Myndigheten för yrkeshögskolan väger in flertalet faktorer och vi är ytterst tacksamma att få fortsätta verksamheten med den platsförlagda Hydralsystemtekniker-utbildningen. Utfallet från denna utbildning är år efter annat väldigt gott, våra studenter är snabbt ute i jobb och företagen inser vikten av utbildad personal. ITH har flera exempel där tidigare elever tydligt bidragit med minskade driftstoppskostnader. Bland annat genom att se brister i underhåll, renhet eller felaktigt dimensionerade system och kunnat åtgärda detta.

 

Nu hoppas vi på att fler företag runt om i Sverige ska bättre nyttja de resurser som finns för kompetenshöjning och där bland annat vår utbildning Hydraulsystemtekniker är viktig, framförallt då denna är den enda yrkesutbildningen inom hydraulik i Sverige.