Nyheter

Generationsskifte och framtidstro

Publicerad 2022-12-22
av Jon Sandström
Kategori:
Utbildning

I somras, efter 15 år på ITH, gick företagsutbildaren Jan-Erik Aspfors i pension. Sedan dess har Johan Domeij axlat ett stort ansvar i sin nya roll som ansvarig för företagsutbildningarna. Efter att ha tagit pulsen på kunder och samarbetspartners har Johan sjösatt en plan för att utveckla ITH:s verksamhet.
– Målet är att bredda vår utbildningsportfölj, säger han.


Johan Domeijs första månader har tagit honom till företag i Ångermanland, Medelpad och Västerbotten – men det är bara början.
– Målet är att köra Sverige runt, säger han.
För Johan är det minst lika viktigt att lyssna som att agera säljare. Hans möten har bland annat mynnat ut i succékursen Praktisk Hydraulik; en tvådagarsutbildning med 50 procent praktiska moment.
– Jag lade upp kursen så att den ska passa företagsstudenter och möta marknadens behov, säger Johan.

Nästa satsning kan bli en liknande intensivkurs med fokus på elkunskap.
– Det har kommit många förfrågningar runt el, så tanken är att presentera en tvådagars elkurs.
Vi har ju kunskapen, vi måste bara få ut den. Vi måste inte alltid nischa in oss på enbart hydraulik, säger Johan.
Han vill etablera ITH som en given samarbetspartner på flera fronter.
– Hur kan vi lösa branschens rekryteringsproblem? Hur kan vi hitta rätt människor med rätt kompetens? Jag skulle vilja få till ett bredare samarbete med företagen och visa att vi är mycket mer än en hydraulikutbildare uppe i norr.

Arbetet kräver tid och tålamod, men Johan ser med tillförsikt på framtiden.
– Det är roligt med en utmaning och jag är glad över att ha fått det här förtroendet.