Nyheter

Hydraulik och Pneumatikföreningens höstmöte

Publicerad 2017-10-06
av Jon Sandström
Kategori:
Övrigt

HPF är en förening med leverantörer inom hydraulik och föreningen jobbar med statistik, standarder, mässor och utbildning. HPF är en av huvudmännen för ITH som är en stiftelse som verkar för ökat kunnande inom hydraulik.
På årets möte på Hooks herrgård i Jönköping diskuterades en översyn av certifieringstentamen och ITH har utsetts som ansvarig för detta.

Yrkeshögskoleutbildning är  viktig för kompetensförsörjningen och två utbildningar har under sista året lagts ner. ITH bedriver just nu Sveriges enda renodlade Hydraulikutbildning vilket är för lite då branschen behöver anställa 700 hydrauliker om året. För att få fler utbildade krävs insatser för att locka fler till utbildingen. ITH uppmanade företagen att överväga att erbjuda lön under den arbetsplatsförlagde delen av utbildningen. Detta enligt erfarenheter från industrilinjen på gymnasiet där elevantalet tredubblats när det erbjuds praktiklön.

Hydraulik och Pneumatikföreningen har inlett samarbete med IFS, Intresseföreningen för Fluid Systemteknik. Föreningarnas höstmöten samlokaliserades med gemensam inspirationsföreläsning och workshop. En arbetsgrupp med två personer från vardera förening har tillsats för att utröna möjlighet till ökat samarbete.

Inspirationsföreläsningen hölls av Anders Ekdahl som jobbar med affärsutveckling. Anders har tidigare även varit ledare för branchorganisation inom el. Anders drog exempel från elbranschen och genomförde en workshop där vi deltagare fick reflektera över hur branschen uppfattas och hur vi vill att den skall uppfattas. Alla fick sig nog en tankeställare om hur attraktiva våra hemsidor och lokaler är för att köpare och anställda ska känna att hit vill dom återkomma. Anders visade vad ungdomar associerar kring industri och tjänstesektorn där den senare innehöll mycket som låter lockande för unga. Slutklämmen på detta var att jobben inom industrin förändras till det bättre och branschen kan genom att sprida kunskap om detta attrahera unga till branschen.