Nyheter

ITH söker personal!

Publicerad 2021-01-26
av Jon Sandström

Vi behöver förstärka oss med personal för att möta ökande utbildningsbehov
- Utbildningsledare
Vi söker någon som skall ha löpande kontakt med elever och kunder inom utbildningsverksamheten. En stor del i arbetet är att distanseleverna skall förses med underlag och följas upp. Försäljning till företagskunder och rådgivning om kursupplägg ingår också

Läs mer här!

- Instruktör
Vi söker tekniskt intresserade personer som tycker om att jobba med att sprida kunskap. ITH har välutvecklat kursmaterial som stöd i undervisningen så det skall vara lätt för nyanställd att sätta sig in i kurserna.

Läs mer här!


- Kursutvecklare
Vi söker kursutvecklare på visstid, inhyrd konsult eller som tillsvidareanställning. Som kursutvecklare omsätts råmaterial från erfarna tekniker till pedagogiska Power Points som spelas in till webbkurser.

Läs mer här!