Nyheter

ITH Web Academy

Publicerad 2018-03-20
av Sanna Krantz
Kategori:
Kursutveckling
Utbildning

ITH lanserar nu successivt under våren en samling kurser från grund- till specialistnivå via ITH Web Academy. Vi har under flera år arbetat med att utveckla plattformen och kurserna och lyssnat in branschens behov nu och i framtiden.

 

Det började med distans via yrkeshögskolan 2010, då insåg man behovet av att läsa där man befinner sig. Många har inte möjlighet att gå från en anställning till skolbänken. Det uppstod också ett behov av specialistkunskap rörande exempelvis smörjmedel (hydraulvätska), renhet och programmerbara system.

 

Skapa både bredd och djup

Grundtanken är att tillhandahålla kurser för hela skalan; från grund till specialist och ingenjörsnivå.

- Alla kurser i kurskatalogen har vi förankrat med företag, vilka kompetenser de har saknat och vilken kursform skulle underlätta för dessa, en del kurser är så pass smala att det kan vara svårt att få ihop en grupp och därför öppnar webbplattformen upp för nya möjligheter, berättar VD Jon Sandström.

 

Distans minskar avstånd

De som på något vis kommer i kontakt med hydraulik är spridda på stora avstånd, små och stora städer. Kompetenshöjande åtgärder kan bli svårt för de som inte arbetar i direkt anslutning till en utbildare. Genom att läsa webbkurser slipper företagen resekostnader och den anställde kan omedelbart starta sin kompetensutveckling.

 

Se vårt kursutbud på ITH Web Academy >>