Nyheter

Ny Distansutbildning i hydraulik

Publicerad 2019-01-31
av Jon Sandström
Kategori:
Utbildning

ITH Institutet för Tillämpad Hydraulik i Örnsköldsvik startar hösten 2019 en ny distansutbildning med 14 platser till Hydraultekniker. Utbildningen finansieras av Yrkeshögskolan och berättigar till CSN ersättning. Utbildningen är i huvudsak webbaserad med träffar för laborationer i vissa kurser. Utbildningen startar varje termin, är 6 månader lång och uppdelad i två moduler. Du kan välja mellan modulerna:

- Basblock - Grunder i hydraulik

- Lärande i arbete

- Certifierad Hydraulikmontör med lärande i arbete

- Certifierad Hydrauliktekniker underhåll

- Certifierad Hydrauliktekniker utveckling

Du kan ansöka till utbildningen flera gånger för att läsa flera yrkesinriktningar. Lärande i Arbete ger dig möjlighet att komma in och lära dig arbetet på ett företag.

 

Företag som har planer på rekrytera uppmanas ta kontakt med ITH för att få informationsmaterial att sprida samt diskutera plats för lärande i arbete.

 

Läs mer här

 

Ansökningsblankett