Nyheter

Ny spolrigg för renhetstest av cylindrar

Publicerad 2018-12-11
av Jon Sandström
Kategori:
Analys

Att testa ytors renhet i komponenter är ett noggrant arbete som kräver rena tvättvätskor som med rätt förutsättningar skall få med sig majoriteten av partiklarna som finns i komponenterna. Vi stävar efter att underlätta och snabba på testprocessen och nu har vi gjort en testrigg med trycksatt tank med ren vätska och en ventil som kan få en cylinder att röra sig fram och åter. Vätskan samlas upp i separat kärl för att senare filtreras och partikelräknas. Kontakta ITH Analys om ni vill verifiera renheten i egna eller köpta komponenter.