Nyheter

Testa våra nya kurspaket!

Publicerad 2024-01-12
av Jon Sandström
Kategori:
Utbildning

Fortbildning är viktigt, men det kan vara svårt att hitta tid för kurser som håller duktiga medarbetare borta från arbetet i flera dagar.
Därför erbjuder vi digitala intensivkurser som bara tar fyra timmar att genomföra.


Inga resor krävs, bara en förmiddag eller eftermiddag där man deltar via Teams.
- Lönsamheten för en sådan här webbkurs är ju väldigt hög, säger utbildningsledaren Lotta Jansson. Och mervärdet den ger är ännu högre.
Här är tre av våra mest populära fyratimmarskurser:

Hydrauliksäkerhet
Upptäck riskerna och lär dig säkra metoder för hantering av hydrauliska system! Vår kurs ger dig insikt i farorna med hydraulvätska, felaktiga komponenter och system, samt hur du undviker allvarliga skador och olyckor. Fokus på säkerhetsåtgärder, ventiler och arbetsmetoder. Förkunskaper: Viss förståelse för hydraulik underlättar. Anmäl dig nu för en säkrare arbetsmiljö!

Renhetsteknik - Ytors renhet
Optimera din produktkvalitet med vår kurs om renhetsarbete i hydrauliska system! Lär dig praktiska lösningar för renare arbete från montage till transport. Kursen inkluderar föreläsningar, diskussioner och exempel, med möjlighet att besöka dina lokaler för skräddarsydda lösningar. Upptäck vikten av rena hydraulsystem, klassning, mätning, analys och standarder för renhet. Ta steget mot en renare produktionsmiljö och högre kvalitet genom att anmäla dig nu!

Nyttan med oljeprov
Optimera din maskinpark med vår kurs i oljeanalys! Perfekt för dem som utför och tolkar oljeprov. Vi täcker smörjmedel, additiver, föroreningar, oljeprovtagning, analysmetoder och tolkning av resultat. Få konkreta åtgärdsförslag för att förbättra driftsäkerhet och förlänga maskinernas livslängd. Anmäl dig idag för att öka din kompetens och effektivisera ditt arbete!