Nyheter

Träff AutomationsRiket

Publicerad 2017-03-17
av Egon Mattsson
Kategori:
Utbildning

ITH institutet för Tillämpad Hydraulik och Industrigruppen bjuder in till en träff som vänder sig till personer som anställer eller är i eget behov av kunnande inom Automation och Styrsystem.
 
Detta är ett initiativ för att verka ett högre kunnande inom området.
 
Hur ser rekryteringssituation ut ?
Vilket rekryteringsbehov och behov av vidareutbildning finns på företagen idag och i framtiden.
 
Vad kan vi göra tillsammans ?
Vi diskuterar hur utbildning ser ut och behov av utveckling inom gymnasiet, yrkeshögskolan, universitetet och inom företagsutbildning.  ITH berättar om webbaserad distansutbildning och vilka möjligheter det ger. Finns det annat vi kan göra tillsammans ?