Nyheter

Traineekonsult halverar driftstoppskostnader

Publicerad 2017-11-08
av Jon Sandström
Kategori:
Konsult

Vi kan erbjuda företag att rekrytera och under en viss tid hyra ut traineekonsult. Denna tjänst passar för företag som har svårtillsatta tjänster där ITH går in och coachar och utbildar en person med rätt profil men som saknar erfarenhet. Utbildning görs på öppna kortkurser eller via ITH Web Academy. Det arbete som traineekonsulten gör och att ITH involveras i projektplanering så sker en snabb inlärning tillsammans med verksamhetsutveckling. På bilden ovan syns en av våra traineekonsulter Daniel Leffler.

Ulf Hansson (nedre bilden) är chef för Underhåll på Mondi Dynäs som är ett pappersbruk i Bollstabruk. Utmaningen för Mondi var att underlag för hydraulsystemen var inaktuella och det fanns behov av att skapa rutiner för förebyggande underhåll. Fabriken kapacitet har succesivt utökats och hydraulsystemen jobbar betydligt hårdare än de ursprungligen var konstruerade för. Haverier och överhettning skapade oplanerade driftstopp vilket gav produktionsförluster i mångmiljonklassen. Daniel Leffler som har läst vår platsförlagda YH-utbildning har under ett år åtgärdat de största problemen och under projekttiden halverades driftstoppskostnaden och fortsätter sjunka med den plan för åtgärder som utförs. 

 

Efter ett projekt (1-2 år) när anställningen på ITH upphör så är det upp till företaget och traineekonsulten att komma överens om fortsatt anställning där.

 

Traineekonsultprojekt har genomförts inom konstruktion, styrsystem och underhåll. Kontakta Jon Sandström för mer information.