Nyheter

Unik provningsrigg

Publicerad 2020-10-16
av Sanna Krantz
Kategori:
Konsult
Övrigt

ITH har under senaste året bedrivit ett större provningsuppdrag där vi byggt en provningsrigg för trycksättning i pulser upp över 2000 bar. ITH har gjort detta möjligt tillsammans med dessa samarbetspartners:

  • Spektrakon, konsult Daniel Mårtensson har konstruerat, byggt och driftsatt styrsystemet och en databas för stora mängder mätdata.
  • Sandtec Design, konsult Per Sandström har konstruerat, beräknat, lagt ut tillverkning för maskinkonstruktion av provobjekt och testbänk
  • Kima mekaniska, tillverkat del av maskinkonstruktionen
  • Thordab, tillverkat del av maskinkonstruktionen
     

Samarbetet gör ITH till en kompetent leverantör av utvecklings- och provningsuppdrag. Vi vill tacka alla inblandade för gott (och fortsatt) samarbete!