Elsäkerhet

Elsäkerhet är en avgörande aspekt inom alla områden där elektricitet används. För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt skydda människor och egendom från elrelaterade risker, är det av yttersta vikt att följa elsäkerhetsföreskrifterna. Denna kurs syftar till att ge en överblick i hur du arbetar med el och elektriska anläggningar på ett säkert sätt. Öka medvetenheten om elsäkerhet och ge deltagarna de kunskaper som krävs för att följa och tillämpa gällande föreskrifter.

Elsäkerhetsföreskrifter som nämns i kursen

Elsäkerhetsföreskrifter finns att ladda ner gratis från Elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se.

ELSÄK-FS 2006:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda

ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

ELSÄK-FS 2008:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar

ELSÄK-FS 2017:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete.

ELSÄK-FS 2017:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör.

 

Handböcker & Standarder

Vidare nämns också några vägledningar och standarder:

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00

Elanläggningar - Säkerhet vid arbete - SEK Handbok 446

SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar - Del 1: Allmänna fordringar

Kursdetaljer

Kursansvarig: Lotta Jansson
Tel:   0660-798 60

ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik
Sörbyvägen 1, Örnsköldsvik

Kursformer

Webbkurs

1200 kr exkl. moms.