Hydraultekniker Distans/Örnsköldsvik (150 YH-poäng)

LÄS HYDRAULIK DÄR DU ÄR OCH CERTIFIERA DIG

 

Styr över din egen tid och studera hydraulik kostnadsfritt hos oss på distans. Ansökan till vår efterfrågade distansutbildning med fyra inriktningar. Utbildningen är på heltid och endast 1,5 termin. Du kan jobba samtidigt om du har god studieteknik eller erfarenhet av hydraulik.

 

Nu kan du även läsa denna på plats i Örnsköldsvik med möjlighet att läsa vidare till djupare Ingenjörsnivå i utbildningen Hydraulsystemtekniker

 

Utbildningens upplägg
Alla läser ett gemensamt basblock om grunderna i hydraulik och montageteknik, sedan har du möjlighet att läsa den inriktning som intresserar dig. Välj mellan underhåll eller utveckling med inriktning mot konstruktion. Utbildningen har tre fysiska träffar i Örnsköldsvik och då ligger fokus på praktiska moment. Lektionerna är inspelade så att du kan ta del av föreläsningarna när du vill. Lärarna finns tillgängliga för stöd och hjälp. Tentamen görs på din hemort. Utbildningen ger dig teorin för SFMA branschorganisationens certifiering. 

 

Utbildningen är en kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning och CSN-berättigad.

 

Broschyr
Film om utbildningen

 

Kommande kursstarter:

19 augusti - Sista ansökningsdag 2 juni
 

Ansök här

Kursinnehåll och Upplägg

 

Basblock, 17 veckor           

Tillämpad Matematik 5 p 

Hydraulik Grund 20 p 

Hydraulik Fördjupning 20 p 

Hydraulik Montageteknik 20 p

Säkerhet i Hydraulik 5 p                     

Renhetsteknik och ytors renhet i Hydraulik 5p         

Produktkunnande mobil- industri- & offshorehydraulik 10 p 
Totalt 85p


Valbara block, 11 veckor (välj en av dessa inriktningar)

1. Hydraultekniker underhåll       

Hydraulik Underhåll 20 p (fysisk veckoträff på ITH)

LIA (lärande i arbete) 45 p
Totalt 65 p
 

2. Hydraultekniker Underhåll specialist

Hydraulik Underhåll 20 p (fysisk veckoträff på ITH)

Systemkunskap & felsökning i Hydraulik  15 p 

Modern Underhållsteknik 5 p 

Hydraulvätska & Smörjmedel 10 p 
Projektarbete 15 p 

totalt 65 p


3. Hydraultekniker Utveckling
Systemkonstruktion i Hydraulik 20 p 

LIA (lärande i arbete) 45 P

Totalt 65 p


4. Hydraultekniker Utveckling specialist
Systemkonstruktion i Hydraulik 20 p

Ljudproblematik i hydraulik 5 p 
Översikt Energieffektivitet i Hydraulik 5 p
Maskinsäkerhet i Hydraulik 10 p
Frekvensomriktare i hydraulik 10 p
Projektarbete 15 p

Totalt 65 p 

 

Under hela utbildningen har du tillgång till våra lärare via telefon och webben. De hjälper dig med frågor och problemlösningar.

 

5 poäng = 1 veckas studier

 

Jens Andersson, servicechef hos Anderstorp Hydraulik


Vi får ut oerhört mycket av samarbetet med ITH. Jag ser det som en jättebra rekryteringskanal för vår del och som ett viktigt skyltfönster mot dem som är på väg in i vår bransch.

Idag är det en väldigt stor differens mellan utbud och efterfrågan på utbildad arbetskraft. När vi annonserar efter kvalificerade hydraultekniker ska det till ett halvt mirakel för att få tag på någon med helt relevant utbildning. Vill man långsiktigt säkra tillförseln av kompetent personal till vår bransch anser jag att man också måste dra sitt strå till stacken för att skapa möjligheter för dagens studenter.

Vårt intryck är att ITH fungerar utmärkt som utbildningssäte, så om man bara går in med rätt inställning har man alla möjligheter att nå arbetslivet via deras utbildningar. Jag använder själv ITH:s utbildningar för våra servicetekniker som inte är certifierade. Jag tycker att vårt samarbete fungerar väldigt bra.

 

 

 

Fredrik Lundqvist, fälttekniker PON Equipment

I dagsläget jobbar jag hos PON Equipment i Gällivare som fälttekniker och har hållit på med detta under fyra år. Jag anser att jag har goda kunskaper inom det Underhållstekniska området då min vardag innebär problemlösningar, reparationer och underhåll på varierande arbetsmaskiner. Det kan vara allt från lasttruckar, tåg och hjulmaskiner både ovan mark och i gruvdrifter. Min nyfikenhet till att lära mig mer gjorde att jag sökte till Hydraultekniker på distans. Ett beslut som jag inte ångrar på något vis i dag. Den kunskapshöjning som jag har fått till mig under utbildning hos ITH har jag haft stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Se fler bilder

Ansökningsinformation

Behörighet

Betyg eller kunskap genom arbetslivet från områden inom Teknik, El och Energi, Industri, Fordon, VVS eller Fysik 1a samt Naturvetenskap ger behörighet.

 

Vi har 20% vi kan göra en individuell bedömning på! Vi ser att alla med intresse för Teknik kan söka på andra grunder än de ovan, kontakta oss.

 

Läs mer om behörighet till Yrkeshögskolan här

 

Urval

20 personer antas till utbildningen. Urvalet sker utifrån gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Vid behov i urvalet intervjuas alla sökande. 

 

Finansiering
Utbildningen är kostnadsfri och möjlig att söka för alla med Nordiskt medborgarskap

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

 

Certifiering

Utbildningen ger teori till SFMA branschorganisationens certifiering av Montör, Underhållstekniker (Cetop nivå3) eller Konstruktör. Efter två års yrkeserfarenhet kan du ansöka om ett certifikat.  Läs mer om certifiering här

 

Att arbeta och studera samtidigt

Studietakten på utbildningen är 100%. Oerfarna bedöms behöva läsa på heltid under teoriblocken medans studievana och personer med erfarenhet av hydraulik har visat sig kunna studera på deltid under teoridelarna.

 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om våra utbildningar.
 

Jenny Svensson, utbildningsledare

E-post: jsn [at] ith.se
Växel: 0660-798 50

 

OBS instruktionen nedan är inaktuell, följ instruktioner i länken för ansökan